Szolgáltatások, díjtételek

Kormányrendelettel szabályozott háziorvosi díjtételek

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata  
    a) első fokon 7 200 Ft
    b) másodfokon 12 000 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata  
  A. orvosi alkalmassági vizsgálat  
    a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:  
      aa) első fokon 7 200 Ft
      ab) másodfokon 10 800 Ft
    b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:  
      ba) első fokon 4 800 Ft
      bb) másodfokon 7 200 Ft
    c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:  
      ca) első fokon 2 500 Ft
      cb) másodfokon 4 800 Ft
    d) ha a 70. életévét betöltötte:  
      da) első fokon 1 700 Ft
      db) másodfokon 3 200 Ft
  B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat  
      a) első fokon 7 200 Ft
      b) másodfokon 12 000 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat  
    a)  ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét még nem töltötte be:  
      aa) első fokon 7 200 Ft
      ab) másodfokon 10 800 Ft
    b) ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:  
      ba) első fokon 4 800 Ft
      bb) másodfokon 7 200 Ft
    c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:  
      ca) első fokon 2 500 Ft
      cb) másodfokon 4 800 Ft
    d) ha a 70. életévét betöltötte:  
      da) első fokon 1 700 Ft
      db) másodfokon 3 200 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 800 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett  
    a) vérvétel 3 200 Ft
    b) vizeletvétel 1 600 Ft
6. Látlelet készítése és kiadása 3 500 Ft
7. Részeg személy detoxikálása 7 200 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat  
    a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata  
      aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19 200 Ft
      ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 15 600 Ft
    b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata  
      ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 12 000 Ft
      bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 9 700 Ft
    c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata  
      ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9 700 Ft
      cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 7 200 Ft
10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor 7 200 Ft
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 700 Ft
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat  
    a) 1. egészségügyi osztály  
      aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28 700 Ft
      ab) időszakos vizsgálat 16 100 Ft
    b) 2. egészségügyi osztály  
      ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 13 800 Ft
      bb) időszakos vizsgálat 9 200 Ft
    c) 3. egészségügyi osztály  
      ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28 700 Ft
      cb) időszakos vizsgálat 16 100 Ft
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 1 700 Ft
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése  
    a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset
    b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset
    c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset
16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást
2 000 Ft

 

OEP által nem támogatott, nem kötelező háziorvosi vizsgálatok/kezelések térítési díjai

Érvényes: 2022.03.01-től

Szob – Vác – Dunakeszi kistérség háziorvosainak egyezményes díjazása

Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját az egészségügyi szolgáltató saját hatáskörében  állapítja meg (366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján)

Egyszerű” alkalmassági vizsgálatok

 

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő munkavállaláshoz

3.500

33/1998 NM Rend.

Könnyű-/nehézgépkezelői alkalmassági vizsgálat

3.500

 

Örökbe fogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata

5.000

149/1997 Korm Rend.

Gyámnak való alkalmasság megállapítására

5.000

149/1997 Korm Rend.

Szakvélemények, szakvizsgálattal

 

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvélemény, a részletességtől függően minimum

7.200

 

Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven / angolul

7.200 / 13.000

 

Külföldi tanuláshoz magyar nyelven / angolul

7.200 / 13.000

 

Egyenruhások beiskolázásához + felmérő terheléshez

7.200

 

Minden egyéb, vizsgálatot igénylő véleményezés

7.200

 

Igazolások

 

Tanfolyami részvételhez, külföldi ösztöndíjhoz, beiskolázáshoz

7.500

 

Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi, ill. gondozott betegségekről

5.000

 

Egyszerű igazolás – jogszabályi kötelezettség, háttér nélkül

5.000

 

Más országban rendszeresített idegen nyelvű igazolás kitöltése oltottságról, gyógyszerszedésről, egészségi állapotról

5.000

 

Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére

 

A páciens kezdeményezésére, vagy más - nem közfinanszírozott - szolgáltató kérésére történő vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként). Illetve ezek végzése érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciensnek, a sürgősségi ellátáson kívül

6.000

 

Más eü. szolgáltató által elrendelt injekció beadása, elrendelt vizsgálat a rendelőben, ha nem a háziorvos által kezdeményezett a szakvizsgálat (pl. EKG vizsgálat műtét előtt)

3.000

 

24 órás vérnyomás monitorozás

10.000

 

24 órás EKG monitorozás / leletezve

10.000

 

Egyéb szolgáltatások: 

 

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás

300/oldal

 

Nem kötelező védőoltások beadása a rendelőben (kivéve térítésmentes oltások, influenza-, pneumococcus- és HPV-elleni védőoltások beadása)

2.000

284/1997 Korm rendelet

Vérvétel a rendelőben

3.000

 

Infúzió beadása  a rendelőben (alkalmanként, kivétel sürgősség)

7.500

 

Lakáson, a beteg kezdeményezésére - nem sürgős, nem fekvőbeteg - történő „kényelmi” látogatás, illetve érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciens látogatása, megkezdett 15 percenként

3.500

 

Kiszállási díj, kilométerenként

200

 

Egészségügyi szolgáltatásra a tb. keretében nem jogosult személyek és Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező külföldi állampolgárok által fizetendő díjtételek

 

Vizsgálat a rendelőben

6.000

 

Lakáson történő vizsgálat esetén kiszállási díj (a vizsgálati díjon felül)

3.500

 

Gyógyszerírás /recept

1.000

 

Eszközös beavatkozás (EKG, vérvétel, injekció beadása)

4.500

 

Orvosi, életvezetési és egyéb tanácsadás, betanítás, stb.

1.000